Дубенка районы авыл администрациясе җитәкчеләре Ломат авылында семинар үткәргәннәр.
Эшле сөйләшүдән тыш, кунаклар өчен Ломат авылының краеведение музеенда экскурсия үткән.
Экскурсия азагында Мәзидә Якуб кызы Муракаевага татар авылы, халкы, милли мәдәнияты турындагы эчтәлекле экскурсиясе өчен телдән рәхмәтләр белдереп, язып та калдыралар.