Тормышта ??рбер кеше у?ышка иреш? максаты бел?н яши. Тел?к кен? булсын. У?ышка юл ниндидер д?р???д? авыр, ч?нечкеле. Максатка омтылышлы булу ??м хезм?тне ярату аркасында гына кыска вакыт эченд? у?ышка ирешеп була. Шундыйларны? берсе Лариса Ш?мил кызы Якушкина.Лариса Ш?мил кызы Саранск ш???ренд? туып ?ск?н. Аны? ?нисе - Адил? Х?мз? кызы, тумышы бел?н Кочкурово районы Татар Ымызы (Татарский Умыс) авылыннан. ? ?тисе -  Ш?мил Н?срулла улы, Саранск ш???ренд? туган. Озак еллар икесе д? бер урында - “Электроламповый” заводында хезм?т итк?нн?р. Ш?мил Н?срулла улы  9нчы цех бригадиры буларак хезм?те т?рле грамоталар ??м дипломнар бел?н б?л?кл?нг?н; мактау тактасында фотос?р?те эленеп торган. Адил? Х?мз? кызы да заводны? 7нче цехы техник тикшер? б?легенд? (ОТК) хезм?т итеп, к?пт?рле б?л?кл?р бел?н б?л?кл?нг?н хезм?тк?р. Лариса Ш?мил кызы ?ти-?нисен? ти? булырлык итеп т?рбиял?н?; Саранскны? 10нчы м?кт?бен, нык белем туплаган ??м т?рле яклап актив укучылардан берсе буларак, алтын медальг? т?мамлый. М?кт?пт? Ларисага техник предметлар ?и?ел бирелг?н. Шу?а югары белемне Н.П.Огарев исеменд?ге университетны? гам?ли (прикладная) математика факультетында ала. Илебезг? техник профессиял?ре котлык кичерг?н вакытта программист белгечлеге бик т? вакытлы була. Студент буларак та ?зен сынатмый ул: т?рле конкурсларда катнаша, белемле белгеч д?р???сен? мен?. Югары уку йортын кызыл дипломлы белгеч буларак т?мамлый Л.Ш.Якушкина.
Эш биографиясен Лариса Ш?мил кызы Республикабызны? балалар шифахан?сенд? программист буларак башлап ?иб?р?. Тиз арада интернетта база булдыру, исап-хисап эшл?рен ?айлау эшл?рен башкарып, ?зен алдынгы белгеч буларак к?рс?т?. Эшен к?реп алалар, шу?а профессиональ  баскыч буенча югары ?рм?ли ул. Мен? инде алты еллап Мордовия Республикасы ??м Пенза ?лк?се Россельхознадзор Идар?се оештыру-хокук, канцелярия ??м кадрлар бел?н эш башкар? б?легенд? белгеч-эксперт булып хезм?т ит?. Белемле белгеч булуыннан тыш, эшне оештыра бел? торган кеше Лариса Ш?милевна. Ул д??л?т хакимиятене? матбугат хезм?тл?ре, республиканы? т?рле оешмалары бел?н берлект? башкарыла торган эшне координацияли, ??м?гатьчелек бел?н ?лемт?л?рне? барлык т?р формаларын югары у?ышлар бел?н башкара. У?ыш т?бе – тырыш хезм?т, дибез, тырыша ул. ?тк?н ел хезм?т н?ти??л?ре буенча, булдыклы белгеч-экспертны «Лучший по профессии” диг?н диплом бел?н б?л?клил?р.
Лариса Ш?мил кызы Якушкина рус м?хитенд? ?с?ен? карамастан, р?х?тл?неп татар теленд? аралаша, татар м?д?нияты бел?н кызыксына, ?ти-?нисе бел?н “Юлдаш”ны укый, п?р?м?чл?р пешер?, салмалар сала. Лариса Ш?мил кызы кил?ч?ген тагы да зур у?ышларга иреш?ен? ошанып, матур гаил? корып матур яш??д? к?р?.

Наил? Насырова