Юллар, юллар... Кеше тормышында юллар и? ???миятле урыннарны? берсен алып тора. Без к?н саен юлда. Кибетк? ипи алырга барсак та, ш???рг? юн?лс?к т?, юлга аяк басабыз. ?йд?н чыгып китк?нд?, Ходайга ялварабыз: “Йа, Алла?, барасы юлларыбызны ?и?ел ит, яхшы юлдашлар бир, кыенлыклар безне читл?п ?тсен, юлыбыз у?сын!” ?мма юллар т?рле була...

Без, Казан федераль университеты Филология ??м м?д?ниятара багланышлар институтыны? Габдулла Тукай исеменд?ге татар филологиясе ??м м?д?ниятара багланышлар б?леге 3 нче курс студентлары ??м ?ит?кчел?ребез Кадирова Эн?е Х?н?фи кызы ??м Кузьмина Халис? Хатыйп кызы, биш й?зг? якын чакрым араны ?теп, 2014 елны?  23 июнь к?ненд? Мордовия Республикасыны? Саранск ш???рен? аяк бастык. Максатыбыз – ун кешелек диалектологик экспедицияг? оешып, Мордовия Республикасында яш?г?н татар халкыны? тел ?зенч?лекл?рен ??м м?д?ниятен язып алу, ?йр?н? ??м ф?нни ??м?гатьчелекк? т?къдим ит?.  
Саранскида безне бик ?ылы каршы алдылар. М.Е.Евсевьев исеменд?ге Мордовия д??л?т педагогия институтыны? филология факультеты деканы Любовь Васильевна Василькина безне факультет ??м студентлар бел?н таныштырды, университет тарихы ??м биред? урнашкан кафедралар турында с?йл?де, аннан со? безг? барлык у?айлыклары булган тулай торакка юллама бирде. А?а зур р?хм?тл?ребезне ?иткер?без!
Икенче к?нне без Л?мбр? районы Кырви авылына юл тоттык. Биред? безне? кил?ебез турында бел?л?р иде инде. ?ирле авыл идар?се башлыгы Исхакова Роза Ибра?им кызы безне якты й?з бел?н каршы алды, шунда ук Кырви урта м?кт?бе директоры Наил Хафиз улы Янгляев янына алып китте. ? ул безне м?кт?п бел?н таныштырды. Авылны? й?зе – м?кт?п. М?кт?п т?зек булса, авыл да т?зек, кил?ч?кле диг?н с?з. Беренче карашка ук м?кт?п безг? бик ошады. Аны? я?а м?кт?п ик?нлеге ерактан ук к?ренеп тора, матур итеп биз?лг?н, м?кт?п яны бакчасына ч?ч?кл?р утыртылган. ? эчк? керг?ч, без та? калдык, ч?нки биред? укучы балалар ?чен барлык шартлар да тудырылган: ?ылы, у?айлы, якты сыйныфлар, заманча техника, компьютерлар – барысы да бар. ?йтерсе? бу м?кт?п – авыл м?кт?бе ген? т?гел, ? республика башкаласында урнашкан затлы м?кт?пл?рне? берсе.  Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Смакаева Луиза Низаметдин кызы да безне ачык й?з бел?н каршы алды. Со?ыннан м?кт?п коллективы безне матур итеп ?зерл?нг?н табын артына утыртып, ч?й эчерде. Ерак юлдан килг?н кешег? бер чынаяк ч?й ??м якты й?з – шуннан да зур шатлыкны? булуы м?мкин т?гел. Р?хм?т м?кт?п укытучыларына!
Авыл халкыны? кунакчыллыгына ??м ки? к??еллелеген? без биред? яш?г?н апа-абыйлар бел?н аралаша башлагач, тагы бер кат инандык. Югыйс?, без – б?тенл?й чит-ят кешел?р, шикл?неп карасалар да, ?пк?л?рлек т?гел. Шикл?нм?дел?р. Кайсы гына йортка керс?к т?, ч?й ??м т?рле т?м-томнар бел?н сыйладылар. Безне? т?п максат – авыл тарихы, гореф-гад?т, йолалар турында м?гъл?мат туплау – мен? шулай матур гына аралашып, с?йл?шеп-?ырлашып, тормышка аша башлады...
?зебез булган ??р йорт, ??р гаил? турында аерым ?йт?се кил?, ?мма бу м?кал?д? ген? урын ?итм?с. Шу?а к?р? барлык авыл халкына берд?м м?р???гать ит?рг? телибез.
Кадерле Кырви авылы халкы! Без сезне? янга бик ерактан – Казан каласыннан ук килдек, тел ??м дин кард?шл?ребезне? яш?? р?вешен, к?нк?решен танып белерг? тел?дек. Сез безг? якты й?з к?рс?ттегез, сорауларыбызга ачык ??м т?г?л итеп ?аваплар бирдегез, ?зегез белг?н, к??елегезд? й?ртк?н ?ырлар-ист?лекл?р бел?н уртаклаштыгыз, ч?й-шик?регезне мулдан куйдыгыз. Сезне? яннан без белем туплап кит?без ??м Казанга кайткач, биред? туплаган белемн?рне татар халкыны? ф?н сандыгына салып куярбыз. Бик зур р?хм?т сезг?! Ярд?мегез ?чен, ки? к??елле булуыгыз ?чен чын к??елд?н р?хм?т!
Х?терлисездер, очрашуларны? берсенд? татарны? мо? иясе Ил?ам Шакиров ?ырын к?йл?г?н идек: ?ле бик еракта идек без...
Шул ?ырны? с?зл?рен бераз ?зг?ртеп ?ырлыйбыз:
Биш й?з чакрым – якын ?ир т?гел,
Бер к?решер ?чен килдек без...
Ак калфакны? тагылган чагы...
Ак калфакны? тагылган чагы,
Туганнарны? сагынган чагы...

Кадерле Кырви авылы халкы! Без сезне якын туганнарыбыз –ыруларыбыз, тамырларыбыз кебек сагынып яш?рбез...
Сезне яратып, сезд? кунак булган
Казан федераль университеты
студентлары ??м укытучылары.