Спорт – Мордовияне? приоретет юн?лешл?ренн?н берсе. Физик яктан чыныгу кеше тормышында зур урын алып тора ??м ??рберебезг? якын ул. Тугачтын т?пил?п й?ри башлаганнан бирле картаеп с?якл?р катмасын дип т? физик чыныгу бел?н шогыльл?н?без. ??рбер адым чыныгуны тал?п ит?. Адил? Зариф кызы Долотказина Саранск ш???ре округы Администрациясене? физик культура ?сеше, спорт инфраструктурасы ??м яшьл?р с?яс?те Идар?сене? б?лек ?ит?кчесе урынбасары. Аны? бел?н махсус очрашып, Саранскта физкультура ??м спорт ?лк?сенд? хезм?те турында сораштырдым.Б?ген Саранск ш???ре округы Администрациясене? физик культура ?сеше, спорт инфраструктурасы ??м яшьл?р с?яс?те Идар?сене? (Управление) т?п максаты: ш???р т?б?ге ?иренд? массак?л?м физик культура, с?лам?тлекле ?рн?к тормыш пропагандалау, яшьл?рне? к?ч-кодр?тен ?стер? ??м у?ышларын тормышка ашыру ?чен шартлар булдыру, кил?ч?к буынга ??мгыяви тормышны? т?рле ?лк?л?ренд? конкурентлы булып ?с?г? ярд?м ит?. Шу?а к?р? Идар? хезм?тк?рл?ре ?ит?кчесе Чегодайкин Владимир Семенович бел?н берг? Адил? Зариф кызы Долотказина ш???р халкын системалы р?вешт? физик культура бел?н шогыльл?нерг? ?ндил?р, т?рле чараларда катнашу шартлары тудыралар. Мисал ?чен декабрь аендагы эшл?рене? бернич?сен ген? алабыз. Т?рле яшьт?ге Сарансклылар ?чен шахмат турнирлары (5-6 декабрьд? феналында 12 команда катнашкан), 7-8 декабрьд? армрестлинг буенча, яшь категориял?рен ?чк? б?леп, ярыш ?тк?рг?нн?р. Хатын-кызлар арасында 80 кг кад?р авырлык категориясенд? «Вымпел» командасындагы Муртазина Эльвира ??м ирл?р арасында 60 кг кад?р Сведяков Ильдар (ул да шул ук командадан) беренчел?р. Кызык-лы ??м мавыктыргыч ?т? ярышлар. «...Элекке ?ит?кчебезне х?рм?т ит?без, ? б?генге акыллы, креатив фикер й?ртк?н хезм?тт?шл?рем к?н тал?пл?ре бел?н берг? атлыйлар. Алар эшл?рен? я?алыклар керт?л?р», - ди Адил? Зариф кызы.
Паралимпийский спортны ?стер?, сборный командаларны системалаштыру, ныгыту буенча эзлекле эш алып баралар алар. Ш???р кешесене? яш?г?н урыннарында спорт бел?н шогыльл?н? урыннарын б?генге к?н тал?пл?рен? ?авап кайтарырлык иттереп реконструкциял?? ??м т?з? бел?н д? шогыльл?н?л?р, ? булганнарыннан эффектлы кулланалар.
Физик чыныктыруны? я?а формаларын булдыру, ?стер? ?стенд? д? эшлил?р алар, дидем. Яш?смер ??м яшьл?рне? рухи, ватанп?рв?рлек сыйфатларын булдыру ?лк?сенд? «Олимпия резервы махсуслаштырылган бала-яш?смер спорт м?кт?бе», «Баскетбол ??м волейбол м?кт?бе», Саранск ш???ре округы Администрациясене? физик культура ?сеше, спорт инфраструктурасы ??м яшьл?р с?яс?те Идар?се ишет? буенча инвалидларны? «?и?еп чыгу» диг?н традицион фестивален ?тк?рг?нн?р. Шундый чаралар байтак оештыралар. Бу я?а ?тк?рг?нн?рне? берсе ген?.
Яшь гаил? институтын пропагандалау ??м яклау, кил?ч?к буын кешел?рене? интеллектуаль, и?ади ??м физик потенциалларын баету да Адил? Долотказина хезм?тенд? аерым урын ала. Ул «Спортивная семья» диг?н ?лк?не мониторинг лый. Ш???рд? 200д?н артык шундый гаил? бар. Биш ел берр?тт?н беренчелекне Каргиннар гаил?се яулый, ик?н. Татар гаил?л?ребез д? читт? калмый. Бу ярышта, бернич? ел берр?тт?н, приз лы урын яулаучы Нураев Роберт Р?сим улы тормыш ипт?ше Лариса Рафик кызы спортны яратучы Дамир ??м Артурны т?рбиялил?р. Шулай ук у?ышлары бел?н мактанырлык гаил? - Каримов Рафаэль Р?сим улы ??м Людмила Риан кызы балалары Валерия ??м Юнир. Р?хм?туллов Ильдар Ильфат улы ??м Дания Равил кызы, балалары Ильнар ??м Риана - спорт яратучы гаил?. Алар барысы да с?лам?т кил?ч?к буын в?килл?рен т?рбиялил?р, ? Адил? Зариф кызы, хезм?тт?шл?ре бел?н берг?л?п, аларны яклый ??м булыша.
Студентларны? ?зидар?, бала ??м яшьл?рне? ??мгыяви берл?шм?л?рен яклау максатыннан чыгып, 14-15нче декабрьд? гирьл?р к?т?р? буенча ирл?р, хатын-кызлар ??м яшьл?рне? ш?хси командалар Беренчелеге (первенство) оештырганнар. 85 кг кад?р авырлык категориясенд? «Факел» командасыннан Кутуев Ибра?им ?и??че. Тагы м?кт?п укучылары командалары арасында мини-футбол буенча да Беренчелек 2 - 6 ??м 14-15 декабрь к?нн?ренд? ике этапта ?тк?рг?нн?р. Яшьл?рне спорт я?алыклары бел?н таныштыру ?чен м?гълумати пространство булдыралар Идар? эшчел?ре. Хезм?т базарында нык тыручылары, эшлеклек, т?ртиплек сыйфатларын пропагандалыйлар.
- Мин хезм?темн?н кан?гать, ч?нки ш???рне? 20 спорт м?кт?бенд? 12 ме?н?н артык бала ??м яш?смер яратып шогыльл?н?. Аларны? н?ти??л?ре - Олимпиадаларда чемпионнар. Аларны? республикабызны д?ньяга ишеттер?л?ре чиксез горурлык хисе уята. Мордовия макталган урында хезм?т ит?рг? оят т?гел, - ди Адил? Зарифовна ??г?м?сенд?.
Яшьт?н ук т?ртипк? ?йр?нг?н, белемле, тырыш ?дил? Зариф кызы Долотказинаны? ??рбер башкарган эше у?ышлы була, ч?нки м?кт?пт?, югары уку йортында гел «биш»лег? укыган кеше эшен д? «биш»ле билгесен? ген? башкарырга тырыша. Комсомол да чыныктырган аны; республикабыз олы кешел?ре бел?н хезм?тт?шлек итк?н кеше ул. Т?ртиплелек шунда чыныккан. ?зе шикелле кызын Надияне д? барлык эшне ?ирен? ?иткереп башкарырга ?йр?т?. Б?ген баскетбол бел?н кызыксынган Надиясе Саранксны? Пролетар районы ярышларында лаеклы III урын яулаган. Кил?ч?кт? тагы да зур у?ышларга ирешсен диг?н безне? тел?к.
- Я?а елны каршылау кысаларында «Олимпийские веселые старты» ??м «Олимпийский бал» проектларын тормышка ашырырга ?зерл?н?без. Балда 150 пар катнашачак, бик матур булыр дип ышанабыз, килегез, ?кенм?ссез, - дип чакырды Идар? ?ит?кчесе урынбасары.

Наил? Насырова