Бишенче декабрь к?нне “Юлдаш” редакциясенд? кунак лар булып китте. Ул республика м?кт?пл?ренд? татар теле ??м ?д?биятын укыткан укытучылар: Дубенка районы Кочкурово урта м?кт?бе укытучысы Альфия Кеддюс кызы ?збякова, Ромодан районы Алтар урта м?кт?бе укытучысы Венера Гал?? кызы Мусалиева, Кадошкино районы Латышовка урта м?кт?бе укытучысы Светлана Равиль кызы Поташова, Л?мбер? районы Пензятка урта м?кт?бе укытучысы Рауза М?кадд?с кызы Юмаева идел?р. Аларга туган телл?ре кадерле ??м матбугаты да якын. ??рберсене? м?кт?пл?ренд?ге тормышны сорап чыктым. Аларны? белем йортында укыту-т?рбия эшл?ре бара, укучылары ярты еллык хезм?тл?рен? йомгак ясарга ?ыеналар. Шул ук вакытта, Я?а елны каршы алырга ?зерлек чоры да башланган. Укучылар бел?н берг? укытучылар да педагогик эшл?рен? йомгак ясау этабындалар. Мен? чираттагы бер атналык татар теле ??м ?д?бияты курсыларына килг?нн?р. Белем камилл?штер? программасы бел?н каралган теоретик материал бел?н берг? практик ?лешен Л?мбер?не? икенче гомуми урта м?кт?-бенд? ?тк?нн?р. Татар теле ??м ?д?бияты укытучысы Наил? Якуб кызы Усманова курсларда булган укытучыларга ачык д?рес ?тк?рг?н. Б?ген Мордовия краеведение музеенда булганнар. Тарих, м?д?ният сукмаклары буенча экскурсовод бел?н берг? атлаганнар. М?д?ният диг?нд?, редакция кунакларыбыз «Юлдаш»ны тел?п яздырып алалар, дип ?йттел?р. Алар газета битл?ренд?ге материалларны д?ресл?ренд? д? кулланалар ??м кил?ч?кт? ешрак авыллары, м?кт?пл?ре ??м башка темаларны яктырткан м?кал?л?рне язып ?иб?рерг? ышандырдылар.

Н.Х?лил