Декабрь ае кер? бел?н кыш килде дип ис?пл?рг? була, ч?нки кар да ява, салкынайтты да. ? авыл кешел?ре малларын суярга дип салкыннарны к?пт?н к?т?л?р. Кош-кортларны суеп, каз ?м?л?ре ?т?. Эре малны да бугазлый башладылар.Сугымнарны асраучылардан казы, яки ат колбасасы сорап й?р?чел?р д? байтак. Кибетт? сатыла торганнарын сатып алгалыйбыз, ?мма ш?хси ху?алыкта ?зерл?г?нне тими шул; хайванны да ?зе?? дип ?стер?се?, казысын да ?зе?? дип ?зерлисе?. Мал-туарны суяр ?чен алдан ук с?йл?шеп, чиста-п?хт? эшл??че сугымчыларны чакырып алалар. Бигр?к “кулы т?мле” диг?н сугымчыларны? д?р???се зур. Алар суйган малдан ясалган ашамлыклар т?млер?к була, дил?р. Тагы т?рле зурлыктагы ту?дыргычларыбыз булуга карамастан, салкыннар ?итк?ч хайванны? ите д? утыра, т?мл?н? дия иде бабакаларыбыз. Элек мал сую бер йола булган. Со?гы елларда элект?н килг?н йолаларны? берникад?ре ?зг?рде. Бабаларыбыз аны тир?-к?ршел?р, туганнар бел?н берл?шеп эшли идел?р ??м со?ыннан я?а суйган (парной) итт?н пешк?н ашны да берг?л?п к??елле ашаганнар. ? х?зер ике-?ч кешед?н торган махсус бригадалар килеп, “?” диг?нче эшен бетереп кит?. Мен? шулай авылларда сугым чоры башланды.

Рауза Юмаева