Унынчы декабрь к?нне Мордовияне? А.С.Пушкин исеменд?ге милли китапхан?се бинасында м?кт?п укучылары ?чен оештырылган “С?л?тлел?р чишм?се” диг?н конкурска тантаналы н?ти?? ясау ?тте. Конкурска язма эшл?рне рус, мукшы, ?рз?, татар телл?ренд? язып ?иб?рг?нн?р.Б?йгене оештыручылар - Поволжский центр культур финно-угорских народов, Мордовияне? А.С.Пушкин исеменд?ге милли китапхан?сене? ?ит?кчел?ре. Китапхан?не? этно – региональ б?леге ?ит?кчесе Надежда Владимировна Бочканова очрашуны ачып ?иб?рде, ?тк?релг?н б?йгег? н?ти?? ясады. ? ?з?к ?ит?кчесе Мишанин Юрий Александрович конкурста ?и??чел?рне дипломнар ??м конверттагы б?л?кл?р бел?н т?брикл?де. Ул хезм?т ветераннарын ??м конкурста ?и??че укучыларны укыткан укытучылар турында да онытмыйча, Р?хм?т хатлары тапшырды. Бу матур кич?г? гомерл?рен балаларга белем-т?рбия бирг?н хезм?т ветераннарын да онытмыйча чакырганнар, дидем. Кил?ч?к буын в?килл?рен? ?рн?к итеп ярты гасырга якын гомерен Ромоданово районы Алтар урта м?кт?бенд? м?гариф – м?гъриф?т эшен? багышлаган Хафиз? Махмут?ан кызы Ямбаеваны да чакырганнар, презентацияд? д? аны к?рс?ттел?р. Т?рле яктан талантлы кеше буларак билгеле укытучы, ?ит?кче, ??мгыять эшлеклесе ул. «М?кт?п h?м балалар – минем тормышым. Мин ?земне алардан башка к?з алдыма да китер? алмыйм», - ди Хафиз? Махмут?ан кызы. Ул и?ади ш?хес, кал?м остасы да. Аны? туган якны? матурлыгы турында язылган шигырьл?ре «Юлдаш» газетасында басылып чыккан иде. Лаеклы ялда булуына карамастан, Хафиз? Махмут?ан кызы Ямбаева Алтар авылында Ветераннар оешмасыны? ?ит?кчесе д?. Б?ген ул татар телен бел?чел?р, яратучы укучылары бел?н очрашуга кил? алмаган, ?мма Р?хм?т хаты а?а юллаганнар. Шулай ук Р?хм?т хаты озак еллар Л?мбер? районы Пензятка м?кт?бене? ана теле ??м ?д?биятын тырышып укыткан укытучы Юмаева Рауза М?каддд?с кызына тапшырдылар.
Б?йгене? т?п  ?лешен? тукталыйк. «Очерк» номенациясенд? икенче урын яулаган ?чен диплом ??м б?л?к бел?н Л?мбер? районы Пензятка гомуми урта м?кт?бе 8 класс укучысы Арикова Регина, шул ук номинацияд? Темник ш???ре беренче урта м?кт?бе 10 сыйныф укучысы Ялышева Айг?л, «Матур ?д?бият» номинациясенд? б?ген Россия Хокук Академиясенд? белем алган, кич?ге Рузаевка районы Татар Пешл? урта м?кт?бе укучысы Саляева Гульнара билгел?ндел?р. Б?йр?мне? тантаналы ?лешенн?н со?, берг?л?п т?мл?п ч?й эч? бел?н аралашуны д?вам иттел?р. Программада каралганча, китапхан?не? уку залында я?алыклар бел?н танышырга да м?мкинчелек тудырылган иде. Шулай берг?л?шеп дус-тату яшил?р безне? рес-публикада.

Наил? Насырова